Het gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker in met het volgende.

Dewortelvangras.nl verklaart dat de inhoud van deze website zorgvuldig is samengesteld. We hebben onze uiterste best gedaan ervoor te zorgen dat de informatie correct is.  We kunnen echter op geen enkele manier garanderen dat de informatie accuraat of compleet is.

Dewortelvangras.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het resultaat is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op deze informatie of die op een of andere manier het gevolg is van het gebruik van de site of van de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de site.  De informatie op deze website wordt periodiek gecorrigeerd. Wijzigingen kunnen zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang op ieder moment worden aangebracht.

Dewortelvangras.nl is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen op deze website of voor welke gevolgschade dan ook die het resultaat is van het gebruik, de presentatie of het aanbieden van deze website of de tijdelijke niet-beschikbaarheid hiervan.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn gerelateerd aan de inhoud en het ontwerp van deze website, berusten bij Dewortelvangras.nl of zijn licentiegevers.

Dewortelvangras.nl is niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of koppelingen die door derden op deze website zijn geplaatst. 

Dewortelvangras.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk willekeurig tijdstip naar eigen goeddunken te wijzigen.

nl_NLDutch