Copyright

De website is ontwikkeld voor de voorstelling de Wortel van Gras Van Joodse werkkampen tot Auschwitz en wordt periodiek onderhouden.

De op de website gebruikte foto’s, tekeningen en documenten komen voor het grootste gedeelte uit het openbare en gesloten persoonlijke archieven in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Israël, de Verenigde Staten en Australië. Het materiaal is welwillend ter beschikking gesteld voor niet commercieel gebruik. Gebruikte documenten, foto’s etc. zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Voor vragen of ander zaken kunt u zich wenden tot Lion Tokkie Email: info@werkkampen.nl of info@dewortelvangras,nl
Copyright©2014-2023werkkampen.nl Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch met inbegrip van fotokopie, webpagina’s, imageopnamen of informatieopslag en retrieval of gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals publicaties, opleiding, zonder schriftelijke toestemming van werkkampen.nl, dewortelvangras.nl beheert door de heer Lion Tokkie.

Er is naar gestreefd de rechten met betrekking tot de illustraties conform de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot info@werkkampen.nl of info@dewortelvangras.nl wenden.

nl_NLDutch