Copyright

De website is ontwikkeld voor het project Samen-een werkkampen in Nederland en wordt periodiek onderhouden.

De op de website gebruikte foto’s, tekeningen en documenten komen voor het grootste gedeelte uit het openbare en gesloten persoonlijke archieven in Nederland, Duitsland Zwitserland Israël de Verenigde Staten en Australië. Het materiaal is welwillend ter beschikking gesteld voor niet commercieel gebruik.

Voor vragen of ander zaken kunt u zich wenden tot

Lion Tokkie Email: info@werkkampen.nl of info@dewortelvangras,nl

Copyright©2014-2022 werkkampen.nl Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch met inbegrip van fotokopie, web pagina’s, image opnamen of informatieopslag en retrieval of gebruikt voor commerciële doeleinden zoals publicaties, opleiding, zonder schriftelijke toestemming van werkkampen.nl beheerd door de heer Lion Tokkie.

Gebruikte documenten, foto’s etc. zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Er is naar gestreefd de rechten met betrekking tot de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot info@werkkampen.nl of info@dewortelvangras.nl wenden.

Dutch
Mobiele versie afsluiten